αποθήκευση

Αποθήκευση

Πρέπει να τηρούνται απαιτητικοί κανόνες αποθήκευσης για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση των υλικών.

Πρέπει να τηρούνται απαιτητικοί κανόνες αποθήκευσης για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση των υλικών.Διαθέτουμε Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Θερμοκρασίας Κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ταχύτητας παροχής αέρα κ.λπ. στο συνεργείο.

αποθήκευση
αποθήκευση

Επιθεώρηση

Τα προϊόντα θα επιθεωρηθούν προσεκτικά πριν από την κυκλοφορία.

αποθήκευση
αποθήκευση
αποθήκευση
αποθήκευση
αποθήκευση

Συσκευασία

Η τυπική συσκευασία εξαγωγής διασφαλίζει τα εμπορεύματα ασφαλή κατά τη μεταφορά.

αποθήκευση
αποθήκευση
αποθήκευση
αποθήκευση

Αφήστε το μήνυμά σας